Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.47

13 juni 2024

Versie 1.47 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden.

Veel veranderingen zijn gemaakt om nieuwe functionaliteit toe te voegen en de bediening van de software te verbeteren. Dit is een overzicht van enkele van de veranderingen.

Fasecursoren

Wanneer een faseverschuiving tussen signalen of andere periodieke signalen als bijv. krukassignalen onderzocht worden, kunnen speciale fasecursoren in de grafiek ingeschakeld worden.

Met deze speciale cursoren worden het begin en einde van een cyclus in het signaal gemarkeerd, wat dan wordt beschouwd als een bereik van 0 to 360 graden. Het is ook mogelijk dat gebied te markeren als 0 tot 720 graden, 0 tot 100 % of als zelf te definiëren bereik. De normale cursoren kunnen dan worden gebruikt om de hoek van een specifieke positie binnen dat bereik te bepalen. Deze hoek wordt lineair geïnterpoleerd tussen de twee uiteinden van het bereik.

Fasecursoren

Voor automotive-toepassingen zijn de nieuwe fasecursoren ook goed bruikbaar, bij het identificeren van de verschillende slagen van een verbrandingsmotor. Wanneer gebruikt in combinatie met een Krukashoek-I/O worden de verschillende slagen duidelijk aangegeven in het krukassignaal.

Fasecursoren

Meer informatie over de fasecursoren en hoe ze in te stellen staat op de Grafiek-pagina.

Nieuwe EV-Lader Control Pilot Analysator I/O

Het AC laadproces van een Elektrisch Voertuig (EV) met behulp van een Type 2 koppeling kan worden gemonitord door de informatie te analyseren die wordt verstuurd via het Control Pilot-signaal (CP). De EV-Lader Control Pilot Analysator-I/O kan worden gebruikt om dit signaal te analyseren en de beschikbare laadstroom die door het laadstation kan worden geleverd en de status van het laadproces te tonen.

Control Pilot measurement

De beschikbare stroom kan worden getoond in een grafiek en een meter, de laadstatus kan worden getoond in een meter en een tabel.

Meer informatie is te vinden op de EV-Lader Control Pilot Analysator I/O-pagina.

Nieuwe Meter-weergaveopties

Twee nieuwe weergaveopties zijn toegevoegd aan de Meter-sink, tonen van niet-numerieke waarden en een "Enkele kolom"-modus.

Naast een zeven-segmentsdisplay en een wijzerdisplay, kan de meter nu ook alfanumerieke waarden tonen, zoals bijv. de statuswaarden van de EV-Lader Control Pilot Analysator I/O.

Display types

Wanneer metingen voor meer bronnen worden getoond in de Meter, krijgt standaard iedere bron een eigen kolom met displays. Wanneer veel bronnen zijn verbonden, kan het meterscherm erg breed worden. In dat geval kan het handiger zijn de meter in te stellen op Enkele kolom waar alle bronnen in een enkele kolom, onder elkaar worden getoond.

Enkele kolom

Objects herschikken in het Objectscherm

De volgorde waarin objecten worden weergegeven in het Objectscherm kan worden aangepast. Dit kan handig zijn als bijvoorbeeld de setup aangepast is doordat objecten tussengevoegd of verwijderd zijn. De I/O's kunnen dan in een volgorde staan die niet handig is. Door de objecten te verslepen met de Ctrl-toets ingedrukt kan een betere volgorde worden gerealiseerd.

Herschik objecten

Kijk voor meer informatie op de Geavanceerde metingen-pagina.

Overige veranderingen

Diverse andere verbeteringen en toevoegingen zijn gemaakt. De belangrijksten zijn:

  • Standaard meting Momentaan Momentaan toegevoegd aan de cursoren en de Meter. De meting Momentaan geeft een momentane waarde van het gemeten signaal, dit is de laatste, of meest rechtse waarde in het sample-gebied.
  • Command line-optie -console toegevoegd, om de Multi Channel oscilloscoop-software te starten zonder de user interface te tonen en de software weer te sluiten na het verwerken van de andere command line-opties. Deze optie kan worden gebruikt wanneer de Multi Channel oscilloscoop-software wordt gebruikt om waarden te exporteren uit of afbeeldingen te maken van opgeslagen setfiles.
  • In gebruik door <naam> toegevoegd in de statuskolom van het Beheer instrumentenscherm.
  • Melding Klok gesynchroniseerd voor draadloos gecombineerde instrumenten toegevoegd aan het instrumentinstellingenscherm.
  • Toon pieken en harmonischen
    • Verkeerd tekenen van de pieken bij een logaritmische horizontale as gecorrigeerd.
    • Fout dat de eenheid van de waarden niet goed werd getekend verbeterd.
  • De layout van een dubbel invoerveld voor bijv. Zichtbaar bereik van een as verbeterd.