Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.46

12 juli 2023

Versie 1.46 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden.

Veel veranderingen zijn gemaakt om nieuwe functionaliteit toe te voegen en de bediening van de software te verbeteren. Dit is een overzicht van enkele van de veranderingen.

Wireless Multi Instrument Synchronization Module WCMI

Ondersteuning voor de Wireless Multi Instrument Synchronization Module WCMI is toegevoegd aan de software.

Met gebruik van Wireless Multi Instrument Synchronization Module WCMIs, kunnen verscheidene Handyscopes en WiFiScopes die verder van elkaar verwijderd zijn gesynchroniseerd en gecombineerd worden via ee RF-verbinding tussen de WCMI modules.

Toon pieken en harmonischen in de grafiek

Iedere signaallijn in een grafiek kan pieken in het signaal markeren door markers in het bovenste gedeelte van de grafiek te plaatsen, met lijnen naar de daadwerkelijke piek. De grootte van de piek wordt in de marker getoond, evenals een tijdindicatie.

Wanneer de grafiek een frequentiespectrum weergeeft, kunnen ook de harmonischen in het signaal gemarkeerd worden, met het nummer van de harmonische, de frequentie en de grootte.

Toon pieken en harmonischen

Door met rechts te klikken op een marker kan alle relevante informatie van de marker worden gekopieerd naar het Windows-klembord. Ook is het mogelijk alle informatie van alle markers naar het klembord te kopiëren.

Meer informatie is te vinden op de Grafiek-pagina.

Auto reconnect

Een Auto reconnect-funtie is toegevoegd aan de scopes. Wanneer deze functie is ingeschakeld en het instrument verliest verbinding met de computer, blijft het instrument aanwezig in de software. Wanneer de verbinding dan hersteld wordt, wordt het instrument weer geactiveerd en gaat weer verder met meten, met dezelfde instellingen als voor de verbinding was verbroken.

Overige veranderingen

Diverse andere verbeteringen en toevoegingen zijn gemaakt:

 • De THD-meting is nauwkeuriger gemaakt door een geavanceerde piekdetectie' te gebruiken voor het bepalen van de basisfrequentie.
 • Een optie is toegevoegd aan de record view scrollbar van een grafiek om 10 divisies (een beeld) te verschuiven door de Ctrl-toets in te drukken en dan links of rechts van de slider te klikken of op de linker of rechter knop.
 • Dataverzamelaar-I/O:
  • Wanneer een Dataverzamelaar wordt gebruikt in de modus Bewaar op schijf en wis, wordt de bestandsnaam ook opgeslagen in de alias van de Dataverzamelaar. Dit maakt het eenvoudiger te bepalen bij welke Dataverzamelaar welke data hoort als meer Dataverzamelaars zijn ingelezen.
  • Exporteren van data van de Dataverzamelaar is aangepast zodat alleen daadwerkelijk gemeten samples opgeslagen worden. 0'en worden nog wel opgeslagen wanneer meer datacollectors samen worden opgeslagen en ze verschillende datagroottes hebben. Deze aanpassing werkt alleen als de Dataverzamelaar vult van links naar rechts.
 • Voor gegenereerde signalen van het type Puls kan bij een negatieve offset nu een grotere amplitude ingesteld worden.
 • Referentie-I/O:
  • Er is een Kloon-optie toegevoegd aan het context-menu van referentiesignalen die zijn gemaakt in een grafiek, om deze te klonen naar een Referentie-I/O in het Objectscherm. Daarmee wordt het mogelijk bewerkingen op de data in de referentie uit te voeren.
  • Gerepareerd dat een Referentie-I/O geen nieuwe data wilde opslaan als deze was gemaakt als kloon door een volledig instrument met meer kanalen op een Referentie-I/O te slepen.
 • Opgelost dat streaming metingen niet werkten voor de RMS-I/O, Minimum-I/O, Maximum - Minimum-I/O en de Maximum-I/O wanneer deze waren aangesloten op een Filter-I/O.
 • Aangepast dat de UART / Serieel-decoder-I/O niet werkte wanneer deze werd verbonden met een Dataverzamelaar-I/O
 • Stoppen/vastlopen opgelost van een WiFi-instrument wanneer het Beheer instrumenten-venster open werd gehouden.
 • De Hints gecorrigeerd voor de Start Start, Stop Stop en OneShot One shot scoopknoppen.