Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.31.0

17 oktober 2014

Versie 1.31.0 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden. Veel veranderingen zijn gemaakt om nieuwe functionaliteit toe te voegen en de bediening van de software te verbeteren. Dit is een overzicht in categorieën van enkele van de veranderingen:

Sneller streamen met de Handyscope HS4 en Handyscope HS4 DIFF

De Handyscope HS4 en Handyscope HS4 DIFF worden nu ondersteund door de LibTiePie-bibliotheek als de nieuwe driver (versie 7.1.10) is geïnstalleerd. Het grootste verschil is dat de Handyscope HS4 en Handyscope HS4 DIFF nu hogere stream-snelheden ondersteunen:

ModelMax. stream-snelheid
Handyscope HS4 (DIFF)-50500 kS/s
Handyscope HS4 (DIFF)-25250 kS/s
Handyscope HS4 (DIFF)-10100 kS/s
Handyscope HS4 (DIFF)-5 50 kS/s

Download de nieuwe driver voor de Handyscope HS4 en de Handyscope HS4 DIFF.

Tip:

Met de nieuwe driver versie 7.1.10 kan de Handyscope HS4 (DIFF) gebruikt worden via de LibTiePie Software Development Kit (versie 0.4.5 en hoger). De nieuwe driver is niet backwards compatible met vorige driverversies. Wanneer de driver versie 7.1.10 is geïnstalleerd zullen oudere software en eigen software die gebruik maakt van de instrument-DLL niet langer werken met de Handyscope HS4 (DIFF). Combineren van een Handyscope HS4 (DIFF) met een Handyscope HS3 is ook niet langer mogelijk.

Nieuwe triggertypes voor de Handyscope HS5

De Handyscope HS5 onderteunt nieuwe triggertypes:

Multi Channel oscilloscoop-software 1.31.0 vereist een nieuwe driver (versie 7.1.10) voor de Handyscope HS5 die beschikbaar is om te downloaden.

Andere veranderingen

 • Auto save/auto load-instellingen toegevoegd aan de programmainstellingen. Deze kunnen worden gebruikt om de gehele setup op te slaan als de software wordt afgesloten en weer in te lezen bij starten van de software.
 • Kanalen en grafieken:
  • Een standaard actie Naar/van actieve grafiek is toegevoegd aan het popupmenu van kanalen, andere bronnen, IO/s en oscilloscopen om deze toe te voegen aan of verwijderen uit de actieve grafiek. Dubbelklikken van een bron in het objectscherm voegt deze nu toe aan de actieve grafiek.
  • Klikken op een kanaal-ID Channel ID op een kanaalbalk voegt het kanaal nu toe aan de actieve grafiek, als dit kanaal er nog niet in stond, of verwijdert alle lijnen die (indirect) dit kanaal als bron hebben. Het kanaal wordt op dezelfde manier toegevoegd als bij slepen van een kanaal-ID, dus FFT-I/O's en andere I/O's worden naar behoefte ook gemaakt.
  • Als op een kanaal-ID geklikt wordt wanneer een horizontale as in XY-mode op een bron wacht (knippert), wordt het kanaal verbonden met die as.
 • Auto setup:
  • Auto setup verandert nu het triggerniveau naar middenniveau voor signalen die ongeveer symmetrisch zijn.
  • Instellingen voor een maximale gewenste auto setup-meettijd, voor zowel normale en continue auto setup.
 • Wanneer een aantal gelijke bronnen op een lege I/O of sink die slechts één bron accepteert worden gesleept, wordt die I/O of sink gekloond voor alle bronnen, behalve de eerste. Alle bronnen worden dan verbonden met hun I/O of sink.
 • Triggersymbool:
  • Dubbelklikken van een triggersymbool met de Ctrl-toets ingedrukt verwisselt beide uiterste niveaus.
  • Slepen van een triggersymbool kan nu met de escape-toets worden afgebroken.
  • Een rand van een triggersybool tot vlak bij de andere rand slepen verplaatst nu het hele symbool.
 • De AutoDisk-status wordt nu opgeslagen in een TPS-bestand.
 • Een Basissectie naar index-I/O is toegevoegd die kan worden gebruikt om data met begin- en eindtijd continu te maken. Dit soort data komt bijvoorbeeld uit een J1939-decoder-I/O.
 • Een instelling Stop na aantal is toegevoegd aan de Min/Max-detector-I/O, net als bij de Gemiddelde-I/O.
 • De flankdetectiemethode is verbeterd zodat pulsen met een breedte van 1 sample juist gedetecteerd worden. Dit heeft invloed op de metingen frequentie, duty cycle en aantal perioden.
 • Een instelbare limiet is toegevoegd aan het aantal oscilloscopen en generatoren dat automatisch wordt geopend.
 • Oscilloscopen en functiegeneratoren kunnen nu handmatig worden geopend via het hoofdmenu en het popupmenu van het objectscherm.
 • Een optie Wissen is aan oscilloscopen en hun kanalen toegevoegd om hun meetwaarden te wissen.
 • Meetwaarden van de Handyscope HS4, Handyscope HS4 DIFF en Handyscope HS5 worden nu gedownload door een andere thread, waardoor het user-interface van de Multi Channel oscilloscoop-software niet langer bevriest.
 • Het uiterlijk van enkele vensters op Windows 7 met grote lettertypen is verbeterd, sommige onderdelen waren niet zichtbaar.