Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.44

13 april 2021

Versie 1.44 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden.

Diverse veranderingen zijn gemaakt om nieuwe functionaliteit toe te voegen en de bediening van de software te verbeteren. Dit is een overzicht van enkele van de veranderingen.

Nieuwe signaalbewerkings-I/O's toegevoegd

Een aantal nieuwe I/O's zijn toegevoegd aan de software, om te helpen uw gemeten signalen te bewerken en er zo veel mogelijk informatie uit te halen.

Faseverschil-I/O

Een nieuwe Faseverschil-I/O is toegevoegd aan de software. Deze bepaalt het gemiddelde faseverschil tussen twee gemeten signalen.

Faseverschil-I/O instellingenscherm

Figuur 1: Faseverschil-I/O instellingenscherm

RMS-I/O

Een nieuwe RMS-I/O is toegevoegd aan de software. Deze bepaalt de effectieve waarde (Root Mean Square) van het gemeten signaal. De I/O kan worden gebruikt bij het loggen van effectieve waarden in de datalogger.

RMS-I/O settings window

Figuur 2: RMS-I/O settings window

Uitsnede-I/O

Een nieuwe Uitsnede-I/O is toegevoegd aan de software. Deze snijdt een gedeelte uit zijn ingangssignaal en verwijdert de delen voor en na de uitsnede. Een specifieke toepassing voor de Uitsnede-I/O is het verwijderen van ongewenste delen van een meting. Als een lange meting is uitgevoerd om een bepaald fenomeen vast te leggen dat veel korter is dan de meting, kan de Uitsnede-I/O worden gebruikt om de delen die niet interessant zijn te verwijderen. De originele tijdinformatie blijft bewaard. Dit maakt verwerken en opslaan van het interessante gedeelte veel efficiënter.

Uitsnede-I/O instellingenscherm

Figuur 3: Uitsnede-I/O instellingenscherm

I2C-decoder-I/O

Een nieuwe I2C-decoder-I/O is toegevoegd aan de software, deze vervangt de bestaande I2C-analyzer-sink. De I2C-decoder-I/O converteert analoge data op een I2C-bus naar I2C-data. Meet eenvoudigweg het SCL- en SDA-signaal op de I2C-bus met de scoop en sleep de kanalen op de I2C-decoder. De I2C-decoder-I/O heeft automatische niveaudetectie en automatische bussnelheid-detectie. De uitvoer van de I2C-decoder-I/O kan worden getoond in een Table sink.

I²C-decoder-I/O instellingenscherm

Figuur 4: I2C-decoder-I/O instellingenscherm

UART / Serieel-decoder-I/O

Een nieuwe UART / Serieel-decoder-I/O is toegevoegd aan de software, deze vervangt de bestaande Serieel-analyzer sink. De UART / Serieel-decoder-I/O decodeert analoge data op een seriële bus naar seriële data. Het kan worden gebruikt voor het monitoren en analyseren van UART, RS232, RS458, MIDI, DMX, LIN en andere gelijkaardige seriële bussen. De UART / Serieel-decoder-I/O heeft automatische niveaudetectie en automatische baudrate-detectie. De uitvoer van de UART / Serieel-decoder-I/O kan worden getoond in een Table sink.

UART / Serieel-decoder-I/O instellingenscherm

Figuur 5: UART / Serieel-decoder-I/O instellingenscherm

Nieuwe functies in de instellingenschermen

Diverse nieuwe functies zijn aan de instellingenschermen voor instrumenten, kanalen en I/Os toegevoegd.

 • Kanalen:
  • Een klikbare link is toegevoegd om het instellingenscherm van het instrument waar het kanaal bij hoort te openen.
  • Er zijn knoppen toegevoegd om eenvoudig een Filter-I/O achter het kanaal aan te sluiten, om filteren van een kanaal eenvoudiger te maken.
  Kanaal-instellingenscherm
  Figuur 6: Kanaal-instellingenscherm
 • I/Os: De bron(nen) van de I/O kan/kunnen nu verbonden en losgekopeld worden in het instellingenscherm.
 • De Op / Neer-invulvelden kunnen nu ook met het muiswieltje van waarde veranderd worden. De muis moet boven het veld staan.
 • Diverse instellingen hebben nu ee nreset-knop om de instelling naar een standaard waarde terug te zetten:
  • Terugzetten van het Alias-veld wist dit veld, waardoor de originele naam van het kanaal of I/O weer getoond wordt.
  • Terugzetten van de Versterking of Offset van een Versterking / Offset-I/O zet de versterking terug naar 1 en de offset terug naar 0.
  • Terugzetten van de Verschuiving van een Deskew I/O zet deze terug naar 0.

Menu voor aanmaken I/Os onderverdeeld in categorieën

Het menu dat wordt gebruikt in het Objectscherm om I/Os mee te maken is nu onderverdeeld in categorieën.

 • Math : voeren een standaard rekenkundige bewerking uit op een of meer signalen
 • Filter : voeren een filterende bewerking uit op een signaal
 • Pas aan : voeren een aanpassende bewerking uit op een signaal
 • Diversen : voeren een andere bewerking op een signaal of een aantal opvolgende signalen uit
 • Analyseer : analyseren de ingangsdata en halen er specifieke informatie uit
 • Automotive : voeren automotive-specifieke bewerkingen uit
 • Decode : decoderen seriële communicatie-data uit de ingangsdata en presenteren de gedecodeerde boodschappen

I/Os in categorieën

Figuur 7: I/Os in categorieën

Nieuwe eigenschappen voor de Tabel

Diverse nieuwe functies zijn toegevoegd aan de Tabel-sink:

 • Wanneer een rij in de tabel wordt gedubbelklikt, zoomt de actieve grafiek in op het gedeelte dat overeenkomt met de tabelrij. Dit maakt het eenvoudig te bepalen waar een bepaalde gedecodeerde boodschap van een protocol-decoder zich in het gemeten signaal bevindt. Optioneel kunnen kruisdraden worden geplaatst op het begin- en eindpunt van het gedeelte.
 • De volgorde van de knoppen op de knoppenbalk is aangepast en diverse knoppen zijn toegevoegd:
  • : schakelt verzamelen van dat in de tabel in en uit
  • : schakelt plaatsen van kruisdraden aan het begin- en eindpunt bij dubbelklikken in en uit
  • : opent het kolomselectiescherm
  • : Opent het instellingenscherm van de bron van de Tabel
 • Specifieke ondersteuning voor protocol-decoders is toegevoegd, voor wat betreft onder andere kolomuitlijning, kolomzichtbaarheid en rijkleuren.

Eenvoudiger zoomen en verschuiven in grafieken

Horizontaal zoomen in grafieken en dan het signaal verschuiven is makkelijker gemaakt door het muiswieltje te gebruiken. Wiel omhoog laat de grafiek horizontaal inzoomen, rond de positie waar de muis staat. Wiel omlaag laat de grafiek horizontaal uitzoomen, rond de positie waar de muis staat.

Wanneer ingezoomed kunnen de signalen horizontaal verschoven worden door een signaal naar links of rechts te slepen, met de rechter muisknop ingedrukt.

Zooming
Horizontaal zoomen met het muiswiel
Adjust horizontal offset
Slepen met de rechter muisknop ingedrukt

Nieuwe probe-instellingen voor kanalen

De probe-instellingen voor kanalen zijn uitgebreid::

 • Een Probe-offset-instelling is toegevoegd om te compenseren voor probes en sensoren die een offset aan het signaal toevoegen.
 • De Milliohm Meter TP-MM3000 is toegevoegd aan het probe-menu

Overige veranderingen

Diverse overige veranderingen en verbeteringen zijn gemaakt in de software, om het bedienen van instrumenten en uitvoeren van metingen te verbeteren.

 • Alle decoder-I/Os en andere I/Os die "digitale" signalen verwerken hebben nu een automatische niveau- en hysterese-bepaling.
 • Meter-sink: Klikken op het bron-label van een meterscherm opent het instellingenscherm van de bron van de meter (als die een instellingenscherm heeft).
 • Schijfschrijver / Meter / Compressietest-sink: De venstertitel laat nu ook de naam van de bron(nen) zien.
 • De Poolse en Japanse vertalingen zijn bijgewerkt.
 • Fixes:
  • Netwerk-zoeken naar WiFiScopes op Windows 10 verbeterd
  • Stream-probleem opgelost bij 2 x Handyscope HS6 DIFF gecombineerd, waar alleen kanalen van de eerste unit werken gebruikt
  • Verkeerde eenheid gecorrigeerd voor automatisch metingen Max - Min en Top - Bodem bij logaritmische signalen
  • Meter-sink:
   • Tijdstempel gecorrigeerd bij loggen van streaming-metingen naar schijf
   • Fix: wanneeer de bron een Dataverzamelaar is, moeten alleen de daadwerkelijk gemeten waarden in de berekening gebruikt worden.
  • Interpolatie verbeterd in Grafieken wanneer het getoonde signaal maar 1 sample lang is
  • Foutmelding opgelost wanneer op een Filter-I/O en een Ideaal Filter-I/O samen in het Objectscherm met rechts geklikt werd.
  • Tabel-sink:
   • Fix: Kolom-header wordt nu ook meegenomen in breedtebepaling
   • Fix: Laat kolommen alleen groeien wanneer initieel data wordt toegevoegd
  • Problem opgelost in de Compressietest-sink wanneer een cilinder zo slecht was dat deze totaal geen piek toonde.