Trigger hold-off

Wanneer presamples zijn ingesteld, wordt het triggersysteem nog niet geactiveerd tot een ingesteld aantal samples is gemeten na het starten van de meting. Dit aantal samples wordt de trigger hold-off genoemd. Als de ingangssignalen aan de triggervoorwaarden voldoen binnen de ingestelde hold-off-tijd, zal dit geen trigger opwekken en blijft het systeem presamples meten. Nadat de trigger hold-off-tijd is verstreken zal het triggersyteem bij de eerste keer dat aan de triggervoorwaarden wordt voldaan een trigger opwekken en postsamples gaan meten. Dit verzekert dat minimaal het ingestelde aantal presamples wordt gemeten.

De trigger hold-off wordt ingesteld als aantal samples. Twee speciale instellingen zijn beschikbaar: Presamples geldig en Uit.

In de stand Presamples geldig is de trigger hold-off-waarde altijd gelijk aan het aantal presamples dat is ingesteld. Dit zorgt er voor dat de complete presample-buffer altijd wordt gevuld met gemeten waarden.

Wanneer de trigger hold-off wordt uitgeschakeld, wordt het triggersysteem gelijk geactiveerd na het starten van de meting. Het systeem zal niet eerst de presample-buffer vullen voor het triggersysteem wordt geactiveerd. Afhankelijk van het gemeten signaal en het moment dat de meting is gestart, kan dit resulteren in een situatie dat niet alle presamples gemeten worden, maar dat de eerste presamples als 0 V worden afgebeeld.

Trigger hold-off = uit is nuttig bij meten van eenmalige momenten, omdat in dit geval nooit een trigger zal worden gemist. Als het systeem eerst de presample-buffer zou vullen voor het triggersysteem wordt geactiveerd, kan het gebeuren dat aan de triggervoorwaarden wordt voldaan terwijl de presamples nog worden gemeten. Er wordt dan geen trigger gegenereerd en dus geen meting gedaan.

Niet alle instrumenten van TiePie engineering ondersteunen trigger hold-off. Wanneer trigger hold-off niet ondersteund wordt, functioneert het triggersysteem alsof trigger hold-off is uitgeschakeld.